Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sirdal

Utlegging av veg og bygging av voll fv 975 i Sirdal
Middels prioritert skredpunkt. Skredtype stein.
Ny 132 kV-kabel i Sirdal kommune
Fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon. 4,6 km lang.
Fv 45/468/975 GP-krysset i Sinnes i Sirdal, ny rundkjøring
400m. Også gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: