Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Kristiansand

Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Utbedring av Rv 41/Rv 451 mellom Timenes og Kjevik lufthavn
Del av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1.
E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Nybygg av infrastruktur i Marvika, Kristiansand
Prosjektet vil bli fordelt på flere utbyggere. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Nybygg av friidrettshall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av sykkelvei i Kristiansand
Lengde ca 900 meter.
Infrastruktur for nytt boligområde, Justnes C4
Infrastruktur for ca 100 boenheter.
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 11er kunstgressbane. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 7er eller 11er kunsgressbane. Start er antatt av redaksjonen.
Ombygging av fotballbane og nytt lys i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 11er bane. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 4 stk 7er kunstgressbaner. Start er antatt av redaksjonen.
Ny lysløype i Kristiansand, trinn 2
Midtre Vågsbygd/Karuss/Slettheia. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane samt delanlegg friidrett i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 7er kunstgressbane, 60 m samt hoppegrop. Start er antatt av redaksjonen.
Ny tursti i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av ny turløype i Kristiansand
Byggetips. Under regulering. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Utbedring av turløyper i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av turløype i Kristiansand
Byggetips. Fra Ringknuden til Jegersberg inkl Prestebekkstien. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tennisbaner i Hellemyr
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Etablering av ny turløype i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Ny lysløype i Kristiansand, trinn 1
Byggetips. Midtre Vågsbygd/Karuss/Slettheia. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tennisbaner i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av isbane i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av parkeringsplass ved park i Vågsbygd
Byggetips. Del av større nærmiljøparkprosjekt i Vågsbygd. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nytt nærmiljøanlegg på Sødal
Byggetips. Sandvolley med mer. Friområde på Sødal mot Otra. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Ny turvei i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start er antatt av redaksjonen.
Utbedring av turløype i Kristiansand
Byggetips. Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: