Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Nordreisa

Rassikring/ny tunnel på E6 Kvænangsfjellet sør i Nordreisa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 30m. Skredfaktor middels.
Ny tunnel på E6 Mettevoll i Nordreisa (2 rasløp)
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 75m. Ved oppstigning Kvænangsfjell vest. Tunnel, portal, tilpassing av veg.
Nybygg av kraftverk i Nordreisa
Produksjon; 4,60 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: