Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lyngen

Rassikring/tunnel på Fv 868 Furuflaten i Lyngen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 195m.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Lyngen
Det vil bli installert to Pelton-turbiner med en samlet maksimal slukeevne på 1450 l/s. Installert effekt blir 7 MW. Kraftverket skal etter planen produsere 17,5GWh i et middels år. Det er planlagt en 150 meter lang vei frem til kraftstasjonen. Tilkoblingen til eksisterende 22 kV kraftlinje i området er planlagt som en kombinasjon av jordkabel og luftstrekk på totalt 440 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: