Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Verdal

Ny tunnel på Fv 72 Festningssvingen I, II og III i Verdal
Fra prioriteringsliste for rassikring, prioritet middels.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Bedre parkeringsmuligheter ved Reinsholm barnehage i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Fast dekke, fartshumper og belysning ved Sørskagvegen i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Ny belysning ved Gamle Kongeveg, Nøkkvegen i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Ny belysning ved Hagabakkan i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Ny gang og sykkelveg ved Smedveita, Hagabakken til Elvepromenaden i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Ny veg til avlastning for dagens havnekryss i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Nye gatelys ved Tronesvegen fra Åkershus til Ydse i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.
Nytt gjerde mellom trafikk og uteområde ved Leksdal skole i Levanger
Byggetips. Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. Uprioriterte tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: