Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Snåase - Snåsa

Rassikringstiltak på E6 Langnesberga (Snåsakroa) i Snåsa
1300m. På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 2,7. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: