Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Orkdal

Nybygg av kai og massefylling på land i Orkanger
Utvikling av havneområde till en trafikkhavn for mottak og distribusjon av alle typer av gods. 15 dekar utfylling, 70 meter kai.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: