Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Namsos

Etablering av ny hovedvannledning fra Tavlåa til Spillumstranda i Namsos, etappe 3
Utskifting av hovedvannledningen fra dammen i Tavlåa og ned til vannbehandlingsanlegget. Totalt en rørstrekning på over 4 km. Rørstrekningene gjennomføres i 3 etapper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: