Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Klæbu

Nybygg av småkraftverk i Klæbu
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av gang og sykkelveg i Klæbu
Strekning er ca 3,3 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: