Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (5)
Aurland (11)
Bremanger (16)
Eid (10)
Fjaler (13)
Flora (12)
Førde (20)
Gaular (4)
Gloppen (14)
Gulen (10)
Hornindal (7)
Hyllestad (0)
Høyanger (17)
Jølster (5)
Lærdal (8)
Leikanger (3)
Luster (23)
Naustdal (3)
Selje (2)
Sogndal (17)
Solund (1)
Stryn (22)
Vik (7)
Vågsøy (2)
Årdal (7)
Nybygg av bru over Sognefjorden, Lavik-Oppedal
Tre alternativer: flytebru, rørbru eller hengebru. Mulighetsstudien av hengebrua utføres internt i Statens vegvesen. Seks firma ble prekvalifisert for utarbeidelse av konseptvalgutvikling av flytebru og rørbru. Alle som var pre-kvalifisert ble invitert til å sendte inn minimum to forslag (flytebru, rørbru, og/eller en kombinasjon) De seks konsulentgrupperinger som søkte om prekvalifisering var: Dr. ing A. Aas-Jakobsen AS, underleverandører Johs Holt, COWI, NGI, Skanska, Tor Vinje, Rolf Øyvind Johansen Reinertsen/Olav Olsen konsortiet, underleverandører Snøhetta, Arup, B ergerABAM, Faltinsen, Johansson Sweco Norge AS, underleverandører Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS, Anders Bleie Norconsult AS, underleverandør Haug og Blom-Bakke AS Multiconsult AS, underleverandører WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner Gmbh LMG Marine AS, underleverandører Marintek, Teknisk Data AS, S midt & Ingebrigtsen AS, Fondasol
Omlegging av veglinje, Langeland-Moskog
Kommunedelplan/konsekvensutredning vedtatt.
Ny bru, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 2
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny skipstunnel ved Stadlandet
1700m lang, 50m høy fra bunn til tak, 26,5m bred.
Ny fjordkryssing, E39 Nordfjorden i Stryn, Anda-Lote
KVU er godkjent, fjordkryssingen vil gå gjennom Stryn kommune. Prosjektet ligger foreløpig langt fram i tid.
Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Sleen i Aurland/Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Ny tunnel på Fv 55, Kjenesskreda-Hølenskreda i Balestrand
Skredfaktor 5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 280m Skredtype tørrsnø.
Nytt ferjesamband, Rugsundøya-Rv 15 i Bremanger byggetrinn 1
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Ny trasé med tunnel på Fv 614 Svelgen-Grov i Bremanger
Del av Kystvegen i Sogn og Fjordane. Tunnel fra Indrehus til Svelgen, 4,4 km, veg utenfor Svelgen sentrum.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Ny tunnel på Rv 15 Gotiskarfonna og Kleivane i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 2 050m.
Overføring av vann til Viddalsmagasinet i Flåmsdalen
Overføringstunnel ca 10 km. Vei 1 km.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m. Sørpeskred/flomskred.
Ny trasé for å unngå skarpe kurver på Fv 57 Halsvik i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny bru på Fv 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Ny trasé med ny tunnel og ny bru på Fv 57 Omdal-Nesetunnelen i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Økt fri høyde til 4,5m i Nesetunnelen. Ny bru over Livresundet.
Ny trasé med ny tunnel øst for Haveland på Fv 57 i Gulen
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fv 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fv 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel på Fv 53 Tyttebærholten i Årdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 510m.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 664 Navelsakerstranda i Eid
Skredfaktor 6,85. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Ny tunnel eller bru på E39 Avestien i Høyanger
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Rassikring på Rv 15 Sætreskarfjellet/Grasdalen og Grasdalstunnelen
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 660m.
Tunnel på Rv 15 Napefonna i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 2330m.
Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Tunnel på Fv 337 Sundaskreden i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 600m.
Nybygg av flerbrukshavn i Leikanger
Prosjektet avhenger av utbyggingen av Stad skipstunnel. Planen er å ta vare på overskuddsmassene fra skipstunnelen. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Ny tunnel på Fv 724 Heimefonna i Stryn
Skredfaktor 6,06. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 170m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Overbygg på Fv 331 Sørheimtunnelen II Sør i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest 2018-2029 Skredtype stein, flom, sørpeskred/flomskred. 130m.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av kraftverk i Luster
Konsesjonssøknad er avslått hos NVE. 16,60 GWh. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Overbygg på Fv 331 Seljegrovi i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 180m.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200
Nytt overbygg på Fv 723 Merkingsgjølet i Stryn
Skredfaktor 6,23. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 50m. Skredtype tørrsnø, jord og stein.
Portal på Fv 724 Sandvika og Bukkeskora i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 700m. Skredtype snø- og sørpeskred.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal kommune
Konsesjon er gitt av NVE.
Nybygg av kraftverk ved Ofta
Konsesjon er gitt. 20,30 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: