Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Jevnaker

Tiltak på avlastet veg ved ny E16 Eggemoen-Olum
PlanID 0532 79: Holdeplass Klinkenberg PlanID 0532 80: Holdeplass Ragnhildrud–Vestre Olum (2 alternativ) PlanID 0532 81: Holdeplass Østre Olum

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: