Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Gjøvik

Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av kraftverk i Gjøvik
7,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Biristrandvegen, Birivegen, Øverbygdsvegen, Båbergsgutua, Øverbygdsvegen, Lierengvegen, Finstadvegen, Dempavegen, Kjensetgutua, Stuvengvegen og Kragebergvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: