Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Oppland fylke

Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
E6 i ny trasé, 2-feltsv m/midtrekkverk, forbikjøringsfelt, Ringebu-Otta etappe 2 av 3
2. utbyggingsetappe av E6 Ringebu-Otta, delstrekning 1. Ca. 10 km.
E6 Vingrom-Ensby i Lillehammer og Øyer, ny 4-felts veg
Andre tiltak på Vingrom-Ensby. E6 Biri-Otta
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av skibakke, fritid og turistområder mm på Skei
Private grunneiere. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Fv 33 Stangstua-Odnes, ny trasé ved hp07 3453
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart. Ved brua (hp07 3453): ny trasé for å bedre kryssløsning med Fv 132.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Ny midtdeler på E6, Vingrom-Ensby
Første tiltak på Vingrom-Ensby. Forbikjøringsstrekning på ca 1 km inngår.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Oppgradering av driftsbanegård ved Jaren stasjon
I handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 200 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Rassikringstitak på Fv 15 Vest for Byrebergtunnelen i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein. 517m. ÅDT 2190
Nybygg av VA-ledning i Øyer
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ringebu
Byggherre: Lodge Cabins, Bjørn Bakke.
Rassikringstitak på Rv 15 Aust for Byrbergstunnelen i Vågå
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein.
Nybygg av kraftverk i Gjøvik
7,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av VA-ledning, Tryggheim-Myrvang
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av høydebasseng i Gausdal kommune
Komplett utførelse med levering og montering av høydebasseng med ventilkammer og tekniske installasjoner. Bassengvolum skal være min. 625 m³ fordelt på 2 bassengkammer. Bassengene skal være prefabrikkert med utførelse i glassfiber. Leveranse inkluderer prosjektering av bygg, røropplegg, hydroforanlegg og elektriske anlegg, igangsetting og prøvedrift.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Skjåk
Infrastruktur for 21 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: