Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Vestvågøy

Rassikringstiltak ved Valbergura i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Fv 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Rassikring/utlagt veg, voll og fanggrøft på Fv 999 Sennesvik-Ure i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middels. 119m.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fv 994 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
E10 Borg-Leknes ny gang og sykkelveg del 2
Ligger ikke inne i NTP 2014-23. Ca 3 km.
Etablering av fortau fra Langhaugen til Ægirs i Leknes
I forbindelse med utbyggingen av Breidablikk II.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Varslingsanlegg på Fv 818 Ballstadura i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 405m.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestvågøy kommune
Totalkostnad 0,9 mnok for utbygging av bredbånd i Haukland, Vik og Uttakleiv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: