Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lødingen

Nybygg av kraftverk i Lødingen
11,00 GWh. 390 m fallhøyde. 4 km el-ledning. NVE har satt krav om boring av tunnel store deler av vannveien samt at det ikke skal bygges anleggsvei til Kvasstindvatn.
Nybygg av vannverk/høydebasseng i Rinøy
Tidlig og usikkert prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: