Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bodø

Nybygg av base for redningshelikopter i Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 571 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av småkraftverk i Bodø
Tidlig og usikkert prosjekt. 8,1 Gwh/år. Byggherre er foreløpig ukjent. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av bru til industriområde i Bodø
Tidlig prosjekt. I forbindelse med etablering av industriområde på Lille Hjartøy. Start og kostnad er ikke fastsatt.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø
Fire nye holdeplasser. Fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen. Ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gate, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Einmoveien - Nordstrandveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Holtan i Skivika, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Jernbaneovergang i Rønvik v/Einmoveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Ny gang og sykkelveg og kulvert på Rv 80 Mørkved i Bodø
Fra Mørkvedlia idrettspark ned til Rv 80. Kulvert under jernbanen og under Rv 80.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Sagelva på Rv 80 i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1000m.
TS-tiltak på Ragnar Schølbergs gt. fra Reinslettvn til Gjerdåsveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Symraveien, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Ole Reistads vei, Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Bamseveien fra Mørkved- marka skole til p-plass , Bypakke Bodø
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: