Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Ulstein

Nybygg av gang og sykkelvei i Ulstein
Prosjektet er lagt på is. Avhenger arkeologiske undersøkelser og finansiering. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen. 2 km.
Fanggjerde på Fv 653 i Haddalura i Ulstein
150m langt. Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: