Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Rauma

Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Fangvoll og magasin på Fv 64 Vikåna II i Rauma
Også sprenging i fjell og tørrmur. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels).
Fangvoll i tørrmur mm. på Fv 64 Vikåna I i Rauma
Også sprenging av magasin i fjell. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,0 (middels).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: