Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Bergen

Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 3 Vågsbotn/Blindheim-Nordhordlandsbrua
Fremdrifen avhenger av bybanen i Åsane. 8 km. Rambøll AS: trafikkanalyse, Cowi AS: prosjektsekretær.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Etablering av næringsområde mm i Bergen
Planområdet er 228.7 daa.
Nybygg av boligområde/infrastruktur i Åsheim
Prosjektet er utsatt. Planlagt ca. 200 enheter. Totalt 200 dekar areal.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Ny gang- og sykkelveg på E39 Bradbenken-Sandvikstorget
Inngår i hovedsykkeltilbudet gjennom Bergen sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: