Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av parkeringsplass ved legesentret i Trysil
Parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten.
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» i Trysil
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.
Nybygg av gangvei langs Vestbyvegen i Trysil
1,5 km. Fra hytteområdet Mosetra 2 til Knettsetervegen.
TS-tiltak/lysregulering på Fv 26 Innbygda i Trysil
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. ÅDT 5950. 50 m.
Nybygg av gjerde/vegrekkverk, masseutskifting og asfalt på gangveg i Trysil
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prioritering ikke fastsatt. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: