Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Stange

Ny gang- og sykkelveg i Stange
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.
Nybygg av gang og sykkelvei i Stange
Fra forslag til handlingsprogram for riks- og fylkesveier i Hedmark 2014-2017. Byggestart og kostnad ej fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: