Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Kongsvinger

Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Infrastruktur for utvidelse av næringsområde i Rasta tr 2
Ca 100 dekar. Ved riksvei 2, nye innkjøringen fra vest. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: