Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hedmark fylke

Alvdal (3)
Eidskog (2)
Elverum (10)
Engerdal (2)
Folldal (0)
Grue (2)
Hamar (21)
Løten (1)
Nord-Odal (3)
Os (0)
Rendalen (3)
Ringsaker (26)
Stange (13)
Sør-Odal (3)
Tolga (2)
Trysil (8)
Tynset (1)
Våler (4)
Åmot (5)
Åsnes (4)
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av skianlegg, kunskapspark, servesingsted og frilufsbarnehage ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 1778 (tidl Fv 91) i Ringsaker
Fra fv 66 til planområdet for Hamar næringspark i nord. Gnr/bnr: 890/4, 788/1, 770/4, 23 og 902/1.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 52 eiendommer ved området Børstad, vest for E6, nord for Åkersvika og Sør for Vienvegen. Tiltakene som ønskes utført knytter seg hovedsakelig til støyreduserende tiltak på fasade og uteplasser, videre vil det være behov for noe ventilasjon og elektroarbeider.
Ny bru på Fv 216 Næroset bru i Ringsaker
100 m. ÅDT 2550. Tilrettelegge for effektiv tømmertransport og tilrettelegge brua for gående og syklende.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ny gang- og sykkelveg i Stange
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.
Utvidelse av vann forsyningsområde i Elverum
Handles opp sammen med: Søstugrenda, Sundsvoll, Voldmogrenda og Strandbygda, og bygges ut løpende, ferdigstilt i 2024.
Nybygg av parkeringsplass ved legesentret i Trysil
Parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten.
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» i Trysil
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.
Nytt masseuttak i Elverum
224 daa. Gnr/bnr: 150/1, 170/23 og 150/42.
Etablering av ladeanlegg i Hamar kommune
Ladeanlegget skal tas i bruk i løpet av første halvdel av 2020. Disenstrandveien 2 - 6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: