Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Hedmark fylke

Alvdal (3)
Eidskog (2)
Elverum (13)
Engerdal (1)
Folldal (0)
Grue (2)
Hamar (22)
Løten (3)
Nord-Odal (5)
Os (0)
Rendalen (3)
Ringsaker (25)
Stange (19)
Sør-Odal (6)
Tolga (1)
Trysil (14)
Tynset (1)
Våler (4)
Åmot (1)
Åsnes (17)
Nybygg av 4-felts vei, Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
Tidligere Rv 2. Nybakk-Herbergåsen skal bygges først.
Rassikring på Fv 30 Storsjøen i Rendalen
12 km lang strekning med stabilitetsproblem. Stein, utglidning. Skredfaktor middels.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av skianlegg, kunskapspark, servesingsted og frilufsbarnehage ved Svarthaugen vest i Sjusjøen
Ski- og akeanlegg med heis og flere nedfarter. Kunnskapspark, amfi med plass til 2.000 mennesker, et nytt serveringssted og ikke minst en friluftsbarnehage.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Oppgradering av Skarnes stasjon i Sør-Odal
Stor undergang med trapper, ramper og heis.
Nybygg av gang-og sykkelvei langs Fv. 91 i Ringsaker
Fra fv 66 til planområdet for Hamar næringspark i nord.
Ny bru på Fv 216 Næroset bru i Ringsaker
100 m. ÅDT 2550. Tilrettelegge for effektiv tømmertransport og tilrettelegge brua for gående og syklende.
Støytiltak på private eiendommer i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen - Moelv
Denne anskaffelsen gjelder utførelse av prosjekterte støytiltak på ca. 66 eiendommer ved området Flagstad, dvs. øst for E6 og Flagstadelva og nord for RV25.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Etablering av infrastruktur for nye eneboliger på Ådalsbruk vestover mot Klevfos
Ferdig regulert område. Infrastruktur for ca. 25 boliger.
Infrastruktur for utvidelse av næringsområde i Rasta tr 2
Ca 100 dekar. Ved riksvei 2, nye innkjøringen fra vest. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ny gang og sykkelveg på Fv 30 Nordstumoen(x Rv 3)-Sundlivegen
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 1 270 m. ÅDT 1800.
Ny overføringsledning for å styrke forsyningssikkerheten i Sørskogbygda
Ny overføringsledning fra Uthuslia til Kirkekretsen vannverk inkludert trykkøkningsstasjon og kloakkpumpeledning.
Ny gang- og sykkelveg i Stange
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: