Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Porsanger

Snøskjerm og fanggrøft på E69 Alkeberget i Porsanger
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 620m. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: