Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Finnmark fylke

Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Rassikring/ny tunnel på Fv 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2630m.
Nybygg av havne- og næringsområde i Sør-Varanger
De har planer om å bygge ut omtrent én million kvadratmeter med kai, vei og infrastruktur rett rundt odden fra Kirkenes sentrum. Utbyggingen skal skje gradvis. I første trinn er det snakk om å utvikle omlag 300 mål med kaiområde. Det første trinnet som vi må få på plass er en ordentlig veiforbindelse med kaifront. Med kai, vei og område, så vil det nok koste 300-400 mill. kr.
Nybygg av vindpark i Måsøy
160 MW, ca 50 møller.
Nybygg av vindkraftpark i Hammerfest
Avventer endelig konsesjon fra OED. Byggestart er antatt. 35-40 møller. 110 MW.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fv 19 Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Nybygg av vindkraftverk i Båtsfjord, trinn 2
Tidlig prosjekt. 31 møller. 70MW.
Nybygg av vindkraftpark i Berlevåg
Ca. 35 møller. 70 MW.
Rassikring av vei og tunnel, Lerresfjorden i Alta
Skredtype snø. Skredfaktor høy. 785m.
Rassikring/overbygg på Fv 132 Kvenklubben i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 275m.
Forlengelse av overbygg og kedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Rassikring/overbygg på Fv 132 Porsa i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 162m.
Rassikring/støtteforbygning og snøskjerm på E69 Sarnespollen I-III i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. Sarnespollen I: 50m, II: 40m, III: 40m.
Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm mm på Fv 173 Elvebotn I i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 300m.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Rassikring/støtteforbygning på Fv 882 Leirvika i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 400m.
Nybygg av kraftverk på Lebesby
Tidlig og usikkert prosjekt. Kostnad og start er ikke fastsatt.
Nybygg av kraftverk i Berlevåg
Tidlig og usikkert prosjekt. Kostnad og start er ikke fastsatt.
Rassikring/snøskjerm og støtteforbygning på Fv 890 Sandfjorden i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy. 450m.
Rassikring/fangvoll og utflytting av veg på Fv 114 Eidvågen i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 201m.
Snøskjerm og fanggrøft på E69 Alkeberget i Porsanger
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 620m. Skredfaktor middels.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Vadsø trinn 2 m.fl.
Gjenstår 25 tomter at opparbeide infrastrukturen på.
Rassikring/snøskjerm, fanggrøft og voll på Fv 894 Oksevågdalen IV i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 120m.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Nybygg av småbåthavn og camping i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for småbåthavn og camping innenfor planområdet.
Opparbeidelse av infrastruktur for industriområde i Kvalsund, trinn 2 m.fl
Opparbeidelse av adkomstveg og uttak av masser, type berg.
Rassikring/utflytting av veg og støtteforbygninger på Fv 889 Skipsbukta I i Måsøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 130m.
Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 888 Torskfjorddalen i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 620m.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Støtteforbygninger, snøskjermer på E69 i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 220m. Skredfaktor middels.
Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 264 Lyngsletta i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 816m.
Nye snøskjermer og fanggrøft på Rv 94 Saragammen i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 360m. Skredfaktor høy.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Varslingsanlegg, bred grøft på Fv 19 Vannbergan i Alta
Skredsikringsprosjekt Finnmark 2014-2023. Skredtype stein. Prioriteringstall 2,61. Store Lerresfjord.
Rassikring/rasfanggjerde på Rv 94 Fuglnesveien i Hammerfest
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. 100m. Skredfaktor høy.
Rensk, bolt på Fv 882 Steinbukta (Øksfjordvegen) i Loppa
Skredsikringsprosjekt Finnmark 2014-2023. Skredtype stein. Prioriteringstall 2,78.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: