Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Modum

Ny 4-felts veg på Rv 35 Åmot-Vikersund
Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 1.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Vikersund-Styggedalen
Konseptvalgutredning. Hokksund-Jevnaker etappe 2 delprosjekt 2.
Etablering av bredbåndsnett i Modum kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: