Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Lørenskog

Ny-og ombygg av vei i Skårer Vest
Prosjektet innebærer opparbeidelse av ca 400 m ny kommunal vei. Formålet med prosjektet er å opprette en veiforbindelse i form av en bygate i tilknytning til planområdet Skårer Vest.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.
Nytt idrettsanlegg i Lørenskog
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Uklart angående videre fremdrift. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: