Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Enebakk

Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Enebakk
Infrastruktur for 170 boliger. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: