Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Sarpsborg

Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Ny gang og sykkelvei i Sarpsborg
Prosjektet ligger på vent. 1,3 km.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 1
Ved Tunevannet, fra Madam Arnesens vei og langs nordsiden av fv. 118.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 2
Langs vest - og sørsiden av kirkegården mot Vingulmorkveien .
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 4
Langs østsiden av Rådmann Dalens vei til Østadveien .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: