Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Flakstad

Rassikringstiltak/ny tunnel ved Fv 805 Myrlandsfjellet
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1815m.
Rassikring/ny tunnel på Fv 811 Vikten II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 595m.
Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Ramberg i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1002m.
Tunnel, utlagt veg og fangvoll på Fv 807 Bottelvika i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein,is. Skredfaktor høy. 398m.
Fjordkryssing med fylling i sjø og bru på E10 Prestneset i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 400m.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Rassikring/fanggrøft mm på Fv 986 Torsfjorden II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 658m.
Fjordkryssing med fylling i sjø og bru på E10 Bøfjellet i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 402m.
Rassikring/varslingsanlegg på Fv 803 Skjellfjord II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 301m.
Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Vollan i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 500M.
Rassikring ved E10 Paradiset/Saltholmen i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 900m. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 807 Storvannet II i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 480m.
Rassikringstiltak på E10 Bøpollen i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 150m.
Rassikringstiltak på E10 Bøfjellet II i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 201m.
Rassikringstiltak på E10 Kvanndalen i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 700m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: