Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Bindal

Rassikring/bru og fanggjerde på Fv 17 Lian i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middel. 500m.
Nybygg av småkraftverk i Terråk
28,80 GWh. Sweco Norge AS og Rein Energi er engasjert som rådgivende ingeniører.
Opprusting av fergekaiområde, Holm i Bindal
500m. Turistveg Helgelandskysten Sør. 100 oppstillingsplasser.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kraftverk i Bindal
10,3 GWh per år.
Om- alternativt nybygg av kommunale boliger i Terråk
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Rassikring på Fv 17 Hornura i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor lav. 709m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: