Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Nybygg av driftslager og brannstasjon i Ullensvang
Denne kontrakten omfattar oppføring av nytt bygg på Sletthagen på Utne. Bygget skal innehalde nytt driftslager for Ullensvang herad, samt brannstasjon for Ullensvang vest. Bygget skal førast opp som eit isolert stålbygg i 2. etasjer.
Opprusting av Utne sentrum
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart og kostnad.
Overbygg på Fv 550 Grindanes i Ullensvang
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 250m.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 550 Skiparvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flomskred. 160m.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Lauvnes/Måge sør i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, flom. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Raustein/Eikhamrane i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Bruhaug i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 70m. Alternativt 350m overbygg.
Rassikringstiltak på Fv 550 Kråkevik-Syreflot i Ullensvang
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype stein. 1400m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep på Rv 13 Kyrkjeneset nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Kinsarvik Nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Hovland nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Maura i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Til/ombygging av arbeidsrom på skole i Kinsarvik
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av toalett ved badeplass på Aga, Lofthus
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av støyvern ved skole i Kinsarvik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av personaltoalett på skole i Grimo
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Ombygging, standardheving og asbestsanering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: