Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Odda

Rassikring på Rv 13 Aurskreda i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 70m.
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos.
Nybygg av leiligheter i Odda
Godkjent detaljregulering. 5 tomter. Totalt 60-75 leiligheter. Ca. 15.000-30.000 kvm over 2-3 plan. Infrastruktur er ferdig.
Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Rensk, bolt, bred grøft, stikkrenne/bru på Rv 13 Botn nord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 230m.
Portal og magasin mm ved E134 i Odda
55m portal. Rassikringstiltak for tørrsnø. Må ses i sammenheng med Astmannalia øvre. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan.
Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Utvidelse av hytte- og leilighetsområde på Røldal
18 hyttetomter. Antal leiligheter ikke fastsatt.
Nybygg av turisthytte ved Trolltunga i Odda
Lokalisering er ikke fastsatt. Eventuelt mellom Skjeggedal og Trolltunga. Ca 100 sengeplasser.
Portal på E134 Peparstein i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 130m.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Nybygg av dagligvarebutikker i Odda
Bya: 1.700-1.800 m2 Leietaker: Coop Extra. 2-3 etasjer.
Terrengtiltak på E134 Baklia i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype is, tørrsnø, jord og stein. 1100m.
Nyb av vannbehandlings- og fellesrenseanlegg i Seljestad
Renseanlegget blir på 100-150 m2. Membran og UV-filter.
Skredsikring i Freim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Effekt 0,99 MW. Produksjon 4,89 GWh.
Portal på E134 Svandalsflona øst i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 526m. ÅDT 1600.
Omlegging av vei på Rv 13 Hallbakkjen i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, tørrsnø, stein. 150m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt overbygg på E134 Håråvikja vest i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ljoseskredo i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.
Nytt overbygg på E134 Håravikja aust i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 30m.
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på Fv 550 Apold i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 300m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 520 Ekjeskaret i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Eitreimselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Elvesikring ved idrettshall i Tyssedal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved barneskole i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Bred grøft på Rv 13 Høgevegen i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 160m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E134 Røldal i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Portal på E134 Storfyllet i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Høgevegen nord i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Vasteigen i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 520m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Homlevikja i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 110m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Røvhaug-Saga i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 1200m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Putleneset i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 13 Alsetlia i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 70m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Rv 13 Rolsnes sør i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 80m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 13 Heggjehola nord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 80m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Rv 13 Sellandsråsene i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 90m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av tak på skole i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av radiatorer ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Isnett på Fv 550 Ednatunnelen sør i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Terrenginngrep på Fv 550 Eitrheim v/fjellhall i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, flom. 100m.. Kostnad er ikke beregnet.
Rehabilitering av avløpsledning ved ungdomsskole i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av vannledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: