Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Meland

Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Tilbygg av ungdomsskole i Meland
Behov for 3 nye klasserom med tilhørende grupperom.
Utbygging av bredbånd i Meland
Områder: Ryland-Fløksand, Bjørndalen, Åsebø, Mjåtveit. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Park & Ride-terminal på Flatøy
Nordhordlandspakken. Antatt start.
Lett rensk på Fv 249 Landsvika i Meland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 1000m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: