Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av datasenter alternativt produksjonslokaler, lager og verksted mm i Kvinnherad
Gnr/bnr: 252/1, 2. Kan bygges et datasenter på 6000-8000 m2.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad ligger inne hos OED. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Overbygg og terrengtiltak på Fv 551 Koven I i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Nytt ferjeleie på Varaldsøy fergekai
Kommunedelplaner for Fylkesvei 48 Løfallstrand og Varaldsøy ferjekai.
Rassikringstiltak på Fv 551 Kroka-Sundal i Kvinnherad
Skredsikringstunnel, ca 1400m. Omfatter også deponi for overskuddsmasser (50 daa).
Nybygg av næring i Fatland
Videre utvikling av Fatland boligområde.
Fanggjerde på Fv 551 Krokalandet i Kvinnherad
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 970m.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Fatland
Reguleringsplan og teknisk plan er godkjent. Infrastruktur utføres i egen regi alternativt av kjøperen.
Fanggjerde mm på Fv 51 Svedane-Eikenes i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 3380m.
Utbedring av tunnel på Fv 544 Halsnøy i Kvinnherad
Utbedring etter forskrift om tunnelsikkerhet
Fanggjerder på Fv 51 Mjølstølneset-Bergsfjelltunnelen sør
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 350m.
Nett på Fv 51 Bergsfjelltunnelen nord-Kjøylebukta i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 1500m.
Terrenginngrep på Fv 551 Liaelva i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Skredvoll på Fv 51 Furukamgjelet
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Skredvoll på Fv 51 Bussevikja, Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 551 Furubergtunnelen vest i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Koven II i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Nonsgjelbekkjen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Dalane i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Kroka bru i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Tveitesvikja vest Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Marsteingjelet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 100m.
Rassikring på Fv 40 Haudalen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 150m.
Rassikring på Fv 40 sør om Kastet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 551 Osplundgjelet i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: