Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kvam

Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Ny tunnel på Fv 7 Steinstøberget I i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
FEF-areal. Ferdigstillelse i 2027.
Nytt kraftverk i Kvam
Fjellanlegg.
Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.
Nybygg av leiligheter i Norheimsund
SHA-koordinator: Novaform Bergen AS, Bergen
Opprusting av Tørvikbygd ferjekai i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1206 Voss
171,895 km riksveg, 38,874 km riks-g/s-veg, 511,286 km fylkesveg, 20,775 km fylkes-g/s-veg.
Opprusting av Fv 49 Vikøy-Mundheim i Kvam Herad
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Driftkontrakt for fylkesveier og fylkes gang og sykkelveier i Sunnhordaland
653,675 km fylkesveg, 70,118 km fylkes-g/s-veg.
Isnett på Fv 7 Kjepsohøgda i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 30-35 enheter.
Utbedring av fv 7, Ytre Ålvik-Steinstø, Kvammapakken
Kvammapakken (2010-2014). 350 meter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Isnett på Fv 49 Vangdalsberget i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 70m Skredtype stein.
Fanggjerde på Fv 7 Kjepso i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 80m.
Rassikring på Fv 49 Kvitasteinsura, Eiesvatnet i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 320m.
Nett på Fv 7 Stokkaland i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 49 Ekkjerbekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 131 Høyvika i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 630m.
Rassikring på Fv 131 Porsmyr i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 110m. Kostnad er ikke beregnet.
Fanggjerde på Fv 7 Vikedal vest i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Rassikringstiltak på Fv 49 Fossentunnelen Øst i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 20m.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Fanggjerde og bolting på Fv 49 Mundheim øst i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 340m.
Isnett og bolting på Fv 49 Teigland i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 570m.
Isnett og bolting på Fv 49 Urevik i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett på Fv 7 Høgabekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Bolting på Fv 127 Gjelet (Haukås) i Kvam
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 250m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: