Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Jondal

Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl.
Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Utbygging av bredbånd i Jondal
Områder: Myra-Hessvik, Torsnes. Handles opp sammen med Stord, Osterøy, Lindås, Meland, Os, Jordal, Samnanger og Voss kommuner. Totalt 50 mill. kr.
Nybygg av lager i Torsnes
4 tomter. Gnr/bnr 36/30, 90 og 12, 89
Rassikring på Fv 107 Urvik i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 105 Kaldebekk i Jondal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.
Fangvoll på Fv 105 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: