Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Granvin

Ny tunnel på Fv 7 Kvanndal øst i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 1300m.
Nybygg av boligområde i Granvin herad
30-35 boenheter fordelt på eneboliger, 2-mannsboliger, 3-mannsboliger, 4-mannsboliger og rekkehus. Gnr/bnr 120/1, 95, 100, 103, 122/1 mfl
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Nybygg av boliger i Granvin
Området er flomsikret.
Rassikring på Fv 7 Kvanndal vest I i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, stein. 30m.
Nett og kulvert på Fv 7 Lussand vest i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 20m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: