Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Etne

Nytt overbygg på E134 Pino i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, stein. 60m.
Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Utbedring av vei og nytt fortau, Fv 48 Etne-Skånevik
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Rassikring på Fv 48 Fongsdalen i Etne
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Terrenginngrep på E134 Eljarvik i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 50m.
Stikkrenne/bru på E134 Sagjuv i Etne
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: