Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Utbedring av Fv 30 Nordstumoen-Tynset i stor-Elvdal/Tynset
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av boliger på Båsrøsta
Tomtene selges til private. Antatt byggestart.
Ny gang og sykkelveg på Fv 30 Nordstumoen(x Rv 3)-Sundlivegen
Fra investeringsprogram 2014-2017. Planlagt utført etter 2017. 1 270 m. ÅDT 1800.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Båsrusta
Stor-Elvdal kommune har til hensikt å inngå kontrakt med totalentreprenør om gjennomføring av klargjøring av 5 tomter med infrastruktur i Båsrøsta. Det skal bygges en stikkvei med vendehammer, samt infrastruktur til tomtene, i henhold til vedlagte kravspesifikasjon.
Energisparende tiltak for bygninger i Hedmark
Fellesutlysning for 39 bygg på 16 lokasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: