Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stange

Nybygg av hytteområde i Stange
150-190 hytter. 200 båtplasser.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Nybygg av leiligheter på Vika i Stange
Kjonerud. Blokkbebyggelse. Ca 65-85 stk boenheter.
Utbedring av Fv 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Ottestad
60-80 boenheter fordelt på rekkehus og kjedet eneboliger.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 400 elever.
Utvidelse av næringsområde på Tangen
Nybygg av eventuelt industri og logistikk eller mer forbrukerrettet handel.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 5-8 enheter i trinn 1.
Tilbygg av skole, administrasjonslokale mm. i Tangen
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt.
Ny gang- og sykkelveg i Stange
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.
Nybygg av gang og sykkelvei i Stange
Fra forslag til handlingsprogram for riks- og fylkesveier i Hedmark 2014-2017. Byggestart og kostnad ej fastsatt.
Forsterking av Løkenvern bru på Fv 237
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: