Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av næringsareal og leiligheter i Åsnes kommune
3200 m2 bebygd BRA med næring i plan 1, regnet ut fra skisse med mulig bebyggelse i området. Tomteareal er betydelig større enn dette.
Nybygg av eneboliger i Åsnes kommune
9 daa regulert område, 27,2 daa ikke regulert område.
Nybygg av hytter på Åsnes
Tidlig og usikkert prosjekt, kun på idèstadiet. Antatt byggestart.
Nytt SD-anlegg i ungdomsskole i Flisa
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Opprustning av sentrumsområde i Flisa
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart. Opprustning av området ved bussterminalen.
Nybygg av gang og sykkelvei i Flisa
Byggetips. Antatt byggestart. 140 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: