Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lebesby

Nybygg av kraftverk på Lebesby
Tidlig og usikkert prosjekt. Kostnad og start er ikke fastsatt.
Rassikring/snøskjerm, fanggrøft og voll på Fv 894 Oksevågdalen IV i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 120m.
Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 888 Torskfjorddalen i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 620m.
Rassikring på Fv 241 Bukkenes I i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, is, løsmasse. Skredfaktor middels. 166m.
Rassikring på Fv 241 Dyrfjord vest i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 86m.
Rassikring på Fv 241 Bukkenes II i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 30m.
Rassikring på Fv 888 Hopseidet I i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 364m.
Rassikring på Fv 241 Dyfjord øst i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 78m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: