Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Avlastningsveg gjennom Alta by
Fremdrift er ikke avklart. 4000m.
Rassikring/ny tunnel på Fv 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2630m.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Riving og nybygg av sentrumsskole, barneskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fv 19 Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Rassikring av vei og tunnel, Lerresfjorden i Alta
Skredtype snø. Skredfaktor høy. 785m.
Etablering av boliger i Alta
90-110 boenheter.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40-50 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Forlengelse av overbygg og kedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 900 mål.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Utvikling av skiferkaia i Alta
Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Nybygg av utleieboliger i Alta
Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 1
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 2
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede i Alta, tr 3
4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46.
Nybygg av trykkeri i Aronnes
Opsjon på 1 tomt. Ferdigregulert.
Nybygg av håndballhall i Alta
Prosjekt i idéfasen. Omfang og byggeår er ikke fastsatt.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Rassikring på Fv 883 Skillefjord S i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 1050m. Pågående FoU-prosjekt.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Varslingsanlegg, bred grøft på Fv 19 Vannbergan i Alta
Skredsikringsprosjekt Finnmark 2014-2023. Skredtype stein. Prioriteringstall 2,61. Store Lerresfjord.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: