Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Avlastningsveg gjennom Alta by
Fremdrift er ikke avklart. 4000m.
Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Rassikring/ny tunnel på Fv 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2630m.
Nybygg av havne- og næringsområde i Sør-Varanger
De har planer om å bygge ut omtrent én million kvadratmeter med kai, vei og infrastruktur rett rundt odden fra Kirkenes sentrum. Utbyggingen skal skje gradvis. I første trinn er det snakk om å utvikle omlag 300 mål med kaiområde. Det første trinnet som vi må få på plass er en ordentlig veiforbindelse med kaifront. Med kai, vei og område, så vil det nok koste 300-400 mill. kr.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg, trinn 2
60-70 møller. 15 møller i trinn 1.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Nybygg av vindpark i Måsøy
160 MW, ca 50 møller.
Nybygg av leiligheter og rekkehus mm i Rypefjord
Rypefjord Marina ligger i et populært og familievennlig boligområde i Rypefjord i Hammerfest kommune. Naturlig skjermet for nordavinden, ligger boligutviklingsprosjektet i en lun vik med fantastisk sjøutsikt og gode solforhold. Ferdigregulert 13 500 m² BRA til boligformål, fordelt på 179 boenheter. Tilhørende småbåthavn med ca. 100 båtplasser.
Riving og nybygg av storskole og flerbrukshall i Bossekop, Alta
Ny sentrumsskole med kapasitet til 600 elever. 9000-10000 m2. Gnr/bnr: 27/1, 32, 34, 426 ,427, 737, 886, 932, 1044, 1176, 1367, 1540, og 1644.
Nytt signalsystem på Kirkenes-bjørnevatnbanen
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fv 19 Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Nybygg av vindkraftpark i Hammerfest
Avventer endelig konsesjon fra OED. Byggestart er antatt. 35-40 møller. 110 MW.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Rassikring/ny tunnel på Rv 94 Leirvikfloget i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 413m. Skredfaktor høy.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m.
Oppgradering av E75 Vardøtunnelen i Vardø (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m.
Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m.
Nybygg av turistsenter, restaurang mm i Neiden
Opplevelsesenter i Sør-Varanger. Gnr/Bnr 7/6,17,30,38,74 m.fl.
Nybygg av vindkraftverk i Båtsfjord, trinn 2
Tidlig prosjekt. 31 møller. 70MW.
Nybygg av vindkraftpark i Berlevåg
Ca. 35 møller. 70 MW.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Rassikring av vei og tunnel, Lerresfjorden i Alta
Skredtype snø. Skredfaktor høy. 785m.
Etablering av boliger i Alta
90-110 boenheter.
Rassikring/overbygg på Fv 132 Kvenklubben i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 275m.
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av rekkehus på Skogheim i Alta
40-50 boenheter i rekkehus skal planlegges.
Forlengelse av overbygg og kedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 900 mål.
Ombygg til pellefabrikk på Bakkejord i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: