Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hol

Nybygg av fjellandsby ved Hol
Ca 35 daa. Mulighet for ca 600 hytter/leiligheter.
Nybygg av fritidsboliger i form av leilighetsbygg på Ustaoset i Hol
Gnr/bnr: e 52/45, 52/269 og deler av eiendom 52/364. 11,5 daa.
Nybygg av hytter i Hol
Det legges til rette for tur- og skiløype gjennom planområdet.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Terrenginngrep og omlegging av vei på fv 50, Sudndalsoset 1
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Snøskred.
Rensk og bolt på fv 50, Sudndalsoset 2 i Hol
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, snøskred.
Terrenginngrep og mur på fv 50, Sudndalsoset 3 i Hol
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Is.
Omlegging av veg på Rv 7 Hallsteindalstølen i Hol
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav.
Etablering av bredbåndsnett i Hol kommune
Gjelder Sigdal, Krødsherad, Modum, Gol, Hemsedal, og Hol kommune.
Terrenginngrep på fv 50, Hestebotten i Hol
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjek. Snøskred.
Terrenginngrep på fv 50, Gjeteryggtunnelen i Hol
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Snøskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: