Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Flå

Nybygg av hytter, leiligheter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca. 1800 hyttetomter på Turufjell. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 2
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av datalager m.m i Flå
Ca. 250 dekar. 100.000 kvm telekommunikasjonanlegg.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 2
Totalt ca. 1800 hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 1
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av renseanlegg i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE.
0604 Driftskontrakt veg Hallingdal - Fylkesveg 2019-2025 og Riksveg 2019-2022
For Riksveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2022-08-31 med opsjon på 1 + 1 år. For Fylkesveg: kontraktsperiode 2019-09-01 til 2024-08-31 med opsjon på 1 år. Gjelder Ål, Gol, Flå, Hemsedal, Hol og Nes kommune, og deler av Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal kommune.
Rassikring på Rv 7 Lindelia i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor lav.
Rassikring/rensk på Rv 7 Stavn i Flå
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: