Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (648)
Flesberg (37)
Flå (44)
Gol (48)
Hemsedal (98)
Hol (61)
Hole (51)
Hurum (44)
Kongsberg (153)
Lier (196)
Modum (134)
Nedre Eiker (192)
Nes (80)
Ringerike (236)
Rollag (18)
Røyken (231)
Sigdal (44)
Ål (11)
Øvre Eiker (133)
Nybygg av næring og boliger i Lier
Prosjektleder første fase: PX Solutions AS, DRAMMEN. 1000 dekar.
E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Ny E134 Kongsberg-Gvammen (forbi Notodden)
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Drammen-Kobbervikdalen
Utbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (9km), det meste i tunnel. Skal kobles på det eksisterende dobbeltsporet i Kobbervikdalen.
Ny godsterminal i Drammen
Konseptvalgutredning og kvalitetssikring er gjennomført. Videre fremdrift er ikke avklart. Ryghkollen, Skoger eller Kopstad.
Nybygg av hytter, leiligheter og alpinanlegg i Flå
Totalt ca. 1800 hyttetomter på Turufjell. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå, fase 2
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av næring- og leilighetsbygg samt barnehage i Kongsberg, trinn 2 mfl
Håper på totalt 850 boenheter på området. Trinnvis utbygging i løpet av 10-30 år.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av leiligheter og næring ved Slemmestad brygge
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 100.000 m2 næring.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av boliger på Søndre Fjell Platå i Drammen
Gnr/bnr: 23/28, 85, 86, 87, 108, 121-126, 157.
Bygging av ny E16, Eggemoen-Olum i Ringerike og Jevnaker, parsell 2 Åsbygda-Olum
Åsmund Pettersen & Sønn AS på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Eggemoen-Olum: ca 11,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av næringspark i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/1, 2, 3, 12, 30 mfl.
Nybygg av fjellandsby ved Hol
Ca 35 daa. Mulighet for ca 600 hytter/leiligheter.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av hytter i Ål
Totalt ca. 1300 daa.
Nybygg av boligområde i Drammen
Totalt ca. 890 mål. Sammarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente. Trinnvis utbygging.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Nore og Uvdal
Legge til rette for bygging av boliger for barn og unge med spesielle behov.
Nybygg av boligområde på Bingeplass i Kongsberg
Bingeplass boligområde ligger syd for Kongsberg sentrum. Netto utbyggbart areal er på ca. 78 mål og ca. 300 boligenheter (iht godkjent reguleringsplan). Området ligger attraktivt beliggende med gode solforhold og utsikt. Bebyggelsen vil ligge vendt mot syd-vest og fordele seg på: Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Nybygg av hytter i Nes
100-150 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata.
Nybygg av næringsområde i Hol
Gnr/bnr; 99/7, 99/1, 99/5, 99/15, 105/14 og 105/4. Ca 70 daa.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Losjeplassen 2 og 4. Søren. Lemmichs gate 1. Tomtegata 2. Ny gang- og sykkelvei mellom Tomtegata og Strandveien. Gnr/Bnr: 113/343, 599, 600, 649, 739, 994.
Nybygg av sykehjem i Nedre Eiker kommune
Mulighet for bygging på tomt i Krokstadelva og mulighet for sykehjem i Solbergelva-Åssiden.
Nybygg av flerbolighus i Engersand, trinn 5 m.fl.
Garasjekjeller. Totalt 6-7 trinn. Sjøvann oppvarming.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for 140 biler.
Ny 2-felts veg på Rv 35 Nymoen-Jevnaker
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 2.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Nytt signalsystem på Randsfjordbanen, Drammen-Randsfjord
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på Sørlandsbanen, Hokksund-Stavanger
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nytt signalsystem på vestfoldbanen, Drammen-Skien
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Nybygg av forretning og flerbolighus i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av hytter i Nes
80-100 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av hytter i Nes
90-100 stk tomter. Gnr/bnr: 54/7, 56/8, 50 og 122. Totalt ca 500 stk tomter på eiendommen.
Nybygg av boliger i Drammen
60 mål, 90 boliger a' 130 kvm. Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere. Øvrige grunneiere er ukjente.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
614 mål med næringstomter, totalt 820 mål med infrastruktur.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Nybygg av datalager m.m i Flå
Ca. 250 dekar. 100.000 kvm telekommunikasjonanlegg.
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Gleinåsen vest del 2
Gleinåsen nor del 2 vil bli oppdelt i flere trinn. 100 enheter fordelt på eneboliger og rekkehus.
Oppgradering av Rv 23 Oslofjordtunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7273m.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-3
Totalt ca 225 stk leiligheter på Sundland Hageby. Gnr/bnr: 13/57, 58, 66, 67, 70. Vintergata 11-15.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: