Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Sangereidåsen
Det finnes mulighet for utvidelse av området for å legge til rette opp til cirka 500 boliger.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Nybygg av boliger i Lillesand
Planområde ca 9 daa. Gnr/bnr: 97/61, 32.
Nybygg av boliger på Indre Årsnes i Lillesand
Gnr/bnr: 64/4 og 65/1. Frittliggende småhusbebyggelse og muligens konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 4
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 5
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Lillesand, trinn 6
Totalt ca. 200 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg m.m i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Lillesand
Ca. 75 daa. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 1
17 enheter i 2 bygg med felles parkeringskjeller.
Nybygg av 1-7 skole i Lillesand
Prosjektet er utsatt til 2020.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Etablering av vannledninger og pumpestasjon i Lillesand kommune
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Lillesand
4 eneboliger og 2 eneboliger i kjede/rekkehus.
Oppgradering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for eneboligtomter i Lillesand
Ca. 75 daa. Infrastruktur for ca. 22 tomter. Gnr/bnr: 18/21, 25.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Utbyggning av VA-ledninger i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av trykkøkningstasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Oppgradering av avløpspumpestasjon i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan. Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: