Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 2
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av eneboliger og infrastruktur i Grimstad, trinn 2 mfl
Området er på 600-700 mål. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter. Prosjektet vil bli oppdelt etterhvert som områdene utvikles.
Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad, del 1
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av boliger og småbåtshavn på Stølehalvøya i Grimstad, trinn 2 mfl
Eneboliger (kjedet/rekke), tomannsboliger og firemannsboliger. 81 plasser ved ny småbåtshavn.
Nybygg av leiligheter på Fevik i Grimstad
2-4 etasjer. 80-110 stk leiligheter fordelt på 3 bygninger. Gnr/bnr: 48/54, 110, 435.
Nybygg av boliger i Grimstad
Leilighetsbygg, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av tannklinikk og fagskole i Grimstad
Den nye tannklinikken samlokaliseres med ny fagskole i Grimstad. 550 stk studenter og 50 ansatte. Gnr/bnr: 204/1, 4/10, 22, 27 mfl.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Grimstad
Ca 29 stk eneboliger, 3 stk firemannsboliger, 2 stk seksmannsboliger og tre blokk med totalt 27 stk leiligheter. Gnr/bnr: 38/4, 38/9, 38/13, 38/14, 38/22, 38/38 og 38/120.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Nybygg av boliger i Grimstad
22 stk leiligheter, 10 stk eneboliger og 22 stk "tårnhus".
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Gnr/bnr: 48/86, 107, 108 mfl.
Nybygg av leiligheter i Grimstad
Lavblokker og/eller 4-6 mannsboliger.
Nybygg av forretningsbygg med boliger i Grimstad
Næring i 1. etasje. Ca. 20 leiligheter i 2. og 3. etasje.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av leiligheter eller konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
3-4 etasjer. Gnr/bnr: 79/3, 79/19, 79/54, 79/356, 79/357, 82/25 mfl.
Nybygg av svømmehall i Grimstad
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boliger i Grimstad
Det opprinnelige planforslaget omfattet til sammen 35 boenheter fordelt på 20 leiligheter i 5 firemannsboliger, 8 eneboliger i kjede og 7 frittliggende eneboliger. Gnr/bnr: 173/2, 11 og 172/12.
Nybygg av boliger i Grimstad
Eneboliger, eneboliger i rekke og kjede. Gnr/bnr 79/9, 80/59
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Grimstad
Ca 12 stk boliger for nedsatt funksjonsevne.
Utvidelse av gymnastikksal på Levermyr i Grimstad
Tidlig prosjekt. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av høydebasseng på Solbergåsen i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Nybygg av sfo i Grimstad
Prosjektet er utsatt.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Ny kroppsøvingsavdeling ved skole i Grimstad
Planlagt prosjekt. Byggestart er ikke bestemt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Utskifting av sykesignalanlegg på omsorgsbolig i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022.
Overflatebehandling av kirke i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.
Ombygg av kirke i Grimstad
Ombygg av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser. Nytt vannslukkeanlegg.
Ny trapp i kirke i Grimstad
Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset.
Nybygg av søppelbod ved omsorgsbolig i Grimstad
Fra forslag til budsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: